Coach2Manage

Tilmeld nyhedsbrev
Email:

Ledere er rollemodeller i virksomheden. Derfor er det meget vigtigt at ledere er meget bevidste om hvad de siger og gør hver eneste dag de er på arbejde. Erfaringer viser at medarbejdere har behov for information og et fælles fundament at stå på samtidig med at der er klarhed over hvilken retning og mål afdelingen eller virksomheden har fokus på.

Karsten Schiøtz (læs CV) er ekspert i at støtte udviklingsprocesser der skaber dette fokus ved sammen med lederen at

* igangsætte en udviklingsproces
* definere både virksomhedsmål og personlige mål og opstille konkrete handleplaner for at nå dem
* udvikle en fælles virksomhedskultur og omsætte værdier til daglig adfærd
* fokusere på værdien af forskellige kompetencer og udvikle bedre samarbejde og synergi
* skabe motivation og glæde for virksomhedens medarbejdere gennem coaching af teams og enkeltpersoner

Grundlaget for at være top kvalificeret til dette arbejde er mange års erfaring som coach, managementkonsulent og leder kombineret med solid uddannelsesbaggrund med fokus på procesarbejde. Der arbejdes med udgangspunkt i et systemisk og psykodynamisk teorigrundlag.

Effektive coaching-teknikker: Se hjemmeside om de stærke teknikker til at fjerne dine personlige barrierer. Det kaldes Core Dynamics Coaching og det helt nye og stærke koncept der bygger på Core Dynamics Teknikkerne og hedder Mental Førstehjælp

 

Karsten Schiøtz
Coach &
Organisations-
konsulent

www.coach2manage.dk

www.mentalfoerstehjaelp.dk

www.kursus-for-par.dk

 

Videnshuset - Kirketorvet 16 - 4760 Vordingborg